Sobota, 29 grudnia – od godz. 9.30

1 ksiądz, ul. Boryszewska domki od nr 12.

1 ksiądz, ul. Żyzna domki od nr 27.

1 ksiądz, ul. Bliska i ul. Zbożowa domki.

1 ksiądz, ul. Urodzajna.

Środa, 2 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Bytnara domki od nr 12 do 48 po stronie parzystej, następnie od nr 39 do 11 po stronie nieparzystej.

1 ksiądz, ul. Bat. „Zośka” domki od nr 2 do 36 po stronie parzystej i ul. Bytnara od nr 1 do 10.

1 ksiądz, ul. Bat. „Zośka” domki od nr 38 do 66 po stronie parzystej oraz od nr 1 do 15 po stronie nieparzystej.

1 ksiądz, ul. Bat. „Zośka” domki od nr 63 do 17 po stronie nieparzystej.