Cmentarz Komunalny przy ul. Bielskiej

Zmiany organizacji ruchu

Ulica Bielska we wtorek 1 listopada 2022 r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką – wzorem lat ubiegłych – w godzinach 6 – 20. W tym czasie dopuszczony zostanie tylko ruch autobusów i pojazdów taxi.

Oznakowanie tymczasowe będzie wprowadzone w piątek 28.10.2022 r. o godz. 18. Zakaz zatrzymywania się na jezdni i poboczach ul. Bielskiej obowiązywać będzie obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5201W (kierunek na Zągoty – Sierpc) oraz w ul. Sierpeckiej do skrzyżowania z ul. Szkolną (znaki B-36 z tabliczką T-24 obustronnie) w dniach 29.10.2022 r od. godz. 18 do 1.11.2022 r. do godz. 20.

Pobocza/chodniki na całym odcinku ulicy Bielskiej między skrzyżowaniem z ul. Sierpecką i drogą nr 5201W oraz ul. Sierpeckiej zostaną odgrodzone obustronnie od jezdni taśmami biało-czerwonymi. Porządku przy bramie głównej cmentarza oraz na ciągach pieszych, gdzie obowiązuje zakaz handlu, pilnować będzie Policja.

Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Sierpecką 1.11.2022 r. Policja zapewni stały posterunek ręcznej regulacji i kierowania ruchem przez policjanta w celu umożliwienia wjazdu na parkingi i wyjazdu z nich. W dniach 29-31.10.2022 r. Policja będzie sprawować  doraźny nadzór ruchu.

Pojazdy o masie powyżej 16 ton, jadące przez Płock tranzytem od strony Ciechanowa i od strony Kutna, będą kierowane 1 listopada objazdem z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 567 i drogi powiatowej nr 5203W. Szczególnym nadzorem Policja obejmie rejon skrzyżowania dróg: krajowej nr 60 z drogami powiatowymi nr 5202W i 5203W w Brochocinie oraz drogi wojewódzkiej nr 567 z drogą powiatową nr 5203W w Nowym Boryszewie.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z zagrożeń związanych z Covid-19 Policja wspomoże służby KM Płock w przestrzeganiu przepisów w zakresie wprowadzonych i obowiązujących na ten czas ograniczeń, w szczególności w zakresie maksymalnej dopuszczalnej liczby pasażerów przewożonych w autobusach.

Parkingi

1 listopada 2022 r. na placu giełdy przy ul. Targowej zostanie udostępniony parking dla pojazdów osobowych. Działać będzie nowy przystanek autobusowy przy ulicy Bielskiej (w rejonie wjazdu do byłej firmy MERKAL) dla obsługi pasażerów pozostawiających samochody na terenie giełdy.

Na stałym parkingu za bramą główną cmentarza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Parking mieści ok. 400 pojazdów od stacji paliw do pętli autobusowej. Wyznaczone 4 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę dla osób niepełnosprawnych (zaraz za pętlą autobusową) pozostają bez zmian.

Na pętli autobusowej odwrócony kierunek ruchu będzie obowiązywał 1 listopada 2022 r. (wtorek) w godz. 6 – 20. Parking pomiędzy bramami cmentarza wraz z postojem taxi przeznaczony zostanie na miejsce oczekiwania autobusów przed wjazdem na pętle autobusową w dniach 29.10 do 1.11.2022 r.

Do pobrania – Schematy objazdu ul. Bielska

 

 

 

Cmentarze przy Al. Kobylińskiego

Zmiany organizacji ruchu

Zamknięte dla ruch w dniach od 29 października do 1 listopada (sobota – niedziela – poniedziałek – wtorek) będą dwa odcinki Alej Kobylińskiego:

 1. od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej,
 2. jezdnia południowa na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking.

Ruch zostanie tam przywrócony we wtorek 1 listopada ok. godz. 20:00. Za nadzór nad ruchem odpowiedzialna będzie Straż Miejska oraz Policja.

Objazdy wyznaczono ulicami: Łukasiewicza – Nowowiejskiego – Kazimierza Wielkiego – Dobrzyńska lub Łukasiewicza – Miodowa – Mościckiego.

Na ul. Topolowej będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Istniejące dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy bramie cmentarza pozostają do dyspozycji.

Handlujący przy cmentarzu będą mogli w dniach 29 października – 1 listopada dostarczać towar do punktów handlowych do godz. 8:00 oraz po godz. 18:00 bez możliwości parkowania. W tym celu możliwy będzie dojazd od strony ul. Topolowej (będzie tam ustawiona w tym czasie zapora oraz tabliczka dopuszczająca wjazd), a wyjazd w kierunku ul. Łukasiewicza.

Parkingi

Możliwe będzie parkowanie na placu utwardzonym między cmentarzem a ul. Bartniczą, do którego dojazd jest możliwy od Al. Kobylińskiego, na parkingach przy basenie w Al. Kobylińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej oraz na południowej jezdni Al. Kobylińskiego.

Porządku na parkingach pilnować będzie Straż Miejska.

Do pobrania – Schematy objazdów Al. Kobylińskiego

 

Cmentarz w Radziwiu

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Po stronie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, ale tylko do ul. Spokojnej. Możliwe będzie parkowanie wzdłuż ul. Krakówka, ale tylko po stronie przeciwnej do cmentarza. działać będzie tymczasowy parking na terenie posesji kościelnej. Oznakowanie tymczasowe będzie obowiązywać w dniach 29.10 – 1.11.2022 r.

 

Cmentarz w Imielnicy

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Parkowanie na bocznych ulicach oraz na poboczu ul. Harcerskiej po stronie cmentarza. Zakaz parkowania będzie obowiązywać po przeciwnej stronie ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Łamanej do ul. Sielskiej w dniach 29.10-1.11.2022 r.

 

Cmentarz przy ul. Norbertańskiej

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Porządku na parkingach i ulicach przyległych do cmentarzy pilnować będzie Straż Miejska. Parkowanie będzie możliwe na jednokierunkowych ulicach: Dębowej i Klonowej oraz na parkingu przy ZOO i parkingu dla autobusów przy al. Kilińskiego. Zmiany obowiązywać będą w dniach 29.10. – 01.11.2022 r.

 

Cmentarz przy ul. Świętej Siostry Faustyny

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

 

Cmentarz przy ul. Sierpeckiej

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

 

Cmentarz przy ul. Gościniec

Zmiana organizacji ruchu i parking

W rejonie cmentarza jeden pas jezdni ul. Niedzielaka od skrzyżowania z ulicą Grabówka do skrzyżowania z ulicą Gościniec będzie wydzielonym pasem do postoju dla samochodów osobowych. Będzie wprowadzony ruchu jednokierunkowego od ul. Grabówka do ul. Gościniec.

Autobusy KM Płock (linia nr 4) będą kursowałby bez zmian w kierunku Borowiczek oraz będą wykonywały pętlę na trasie do centrum ulicami: Grabówka – Niedzielaka – Gościnie – Grabówka – Słoneczna. Zmiany obowiązywać będą w dniach 29.10.- 01.11.2022r. Porządku w rejonie cmentarzy, w tym utrzymanie przejezdności ulic przyległych do cmentarza oraz nadzór nad ruchem realizować będzie Policja.

 

W okresie Wszystkich Świętych 2022 r. (29 października – 2 listopada) autobusy Komunikacji Miejskiej Płock kursować będą według następującego porządku:

W dniach 29, 30 i 31 października (sobota, niedziela, poniedziałek)

 • wykonywane będą dodatkowe kursy linii 24 (z oznaczeniem 24C) z Podolszyc do cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej (co 15 – 30 minut)
 • w związku z zamknięciem dla ruchu Al. Kobylińskiego między cmentarzami autobusy linii 4, 24, 24C kursować będą objazdem przez przystanki zastępcze na ul. Kazimierza Wielkiego przy skrzyżowaniu z ulicą Topolową (za cmentarzem „zabytkowym” przy rogatkach) oraz na ul. Dobrzyńskiej (przy Wcześniaku)
 • autobusy wszystkich linii kursować będą: 29 października – jak w soboty, 30 października – jak w niedziele niehandlowe (tj. bez linii podmiejskich), 31 października – jak w dni powszednie
 • Dodatkowe kursy linii 24 w rozkładach jazdy i na tablicach kierunkowych autobusów oznaczone będą jako linia 24C – z Podolszyc i cmentarza komunalnego wykonywane będą co 15 – 30 minut pomiędzy kursami linii 4 i 24.
 • Łącznie na trasie Sienkiewicza > Kazimierza Wielkiego (przy cmentarzu „starym”) > Skarpa > Gałczyńskiego > Batalionów Chłopskich > Narodowych Sił Zbrojnych > cmentarz komunalny (i z powrotem) autobusy linii 4, 24 i 24C kursować będą co ok. 15 minut.
 • Trasa linii 24 i 24C – podkreśleniem zaznaczono trasę objazdową, w nawiasach kursywą podano nazwy wybranych przystanków na trasie
  • Podolszyce > Armii Krajowej (SikorskiegoZielony JarRoweckiegoHubalczyków itd.) > Wyszogrodzka > Piłsudskiego > Jachowicza (Stanisławówka – przy Politechnice) > 11 Listopada > 3 Maja (Jagiellonka) > 1 Maja > Sienkiewicza > Nowowiejskiego > Kazimierza Wielkiego (przystanek zastępczy za cmentarzem „zabytkowym” przy rogatkach) > Dobrzyńska (przystanek zastępczy przy Wcześniaku, następnie Skarpa) > Gałczyńskiego > Batalionów Chłopskich (Orlen Arena) > Narodowych Sił Zbrojnych > Przemysłowa > Kostrogaj > Wiadukt > Bielska > Cmentarz Komunalny (w dniu 1 listopada bez wjazdu w ul. Przemysłową, Kostrogaj i Wiadukt)
  • Cmentarz Komunalny > Bielska > Wiadukt > Kostrogaj > Przemysłowa > Narodowych Sił Zbrojnych > Batalionów Chłopskich > Gałczyńskiego > Dobrzyńska (Skarpa, następnie przystanek zastępczy przy Wcześniaku) > Kazimierza Wielkiego (przystanek zastępczy za cmentarzem „zabytkowym” przy rogatkach) > Nowowiejskiego > Kwiatka > Kolegialna > 1 Maja > 3 Maja > 11 Listopada > Jachowicza > Piłsudskiego > Wyszogrodzka > Armii Krajowej > Podolszyce (w dniu 1 listopada bez wjazdu w ul. Wiadukt, Kostrogaj i Przemysłową)
 • Rozkład jazdy dodatkowych kursów linii 24 (z oznaczeniem 24C) zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej oraz na przystankach.
 • W związku z zamknięciem dla ruchu Alej Kobylińskiego między cmentarzami oraz jezdni południowej na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Bielskiej nieczynne będą przystanki Skłodowskiej i Jachowicza (młyn) – trasami objazdowymi kursować będą również autobusy linii 14, 15, 20, 31, 100, 103, 104 i 105 (szczegóły tras objazdowych zostaną podane w oddzielnym komunikacie).

1 listopada (wtorek)

 • do cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej kursować będą autobusy siedmiu bezpłatnych linii cmentarnych 70 – 75 i 77
 • w godzinach największego ruchu w kierunku cmentarzy autobusy linii 71, 72 i 73 kursować będą co 7 – 15 minut w celu zapewnienia większej liczby miejsc dla pasażerów
 • autobusy linii 70, 74, 75 i 77 co 10 – 15 minut
 • na liniach 4 i 24 obowiązywać będą niedzielne rozkłady jazdy
 • 1 listopada bezpłatne będą przejazdy liniami 4, 24 oraz 70 – 77
 • autobusy wszystkich pozostałych linii kursować będą według rozkładów jazdy na niedziele niehandlowe (tj. bez linii podmiejskich)
 • W dniu 1 listopada ulica Bielska na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką otwarta będzie wyłącznie dla autobusów, taxi i pojazdów uprzywilejowanych, co znacznie skróci czas dojazdu autobusem do cmentarza komunalnego.
 • Dla dojeżdżających do cmentarza komunalnego samochodem w dniu Wszystkich Świętych urządzony zostanie parking na terenie giełdy samochodowej przy ul. Bielskiej. Dojazd z parkingu do cmentarza komunalnego autobusami bezpłatnych linii cmentarnych z przystanku na ul. Bielskiej.
 • Jak w latach ubiegłych autobusy linii 77 (z Lachmana na cmentarz komunalny) w obydwu kierunkach kursować będą ulicami Chopina i Mickiewicza przez przystanki Chopina, szkołaDworzec kolejowyObrońców PłockaStadion Miejski i Mickiewicza, szkoła.
 • Z os. Skarpa w kierunku cmentarza komunalnego kursować będą autobusy linii 74 – z przystanku Skarpa na ul. Dobrzyńskiej (co 10 – 15 minut), linii 75 – z przystanku na ul. Gałczyńskiego (co 12 – 15 minut) oraz linii 4 i 24 – normalną trasą ulicami Dobrzyńską i Gałczyńskiego.
 • Przystanek linii specjalnych 70 – 75 i 77 przy cmentarzu komunalnym znajdować się będzie na parkingu między bramą południową a główną cmentarza. Z pętli przy bramie głównej odjeżdżać będą tylko autobusy linii 4 i 24.
 • W związku z zamknięciem dla ruchu Al. Kobylińskiego między cmentarzami autobusy linii 24 kursować będą objazdem przez przystanki zastępcze na ul. Kazimierza Wielkiego przy skrzyżowaniu z ulicą Topolową (przy rogatkach) oraz na ul. Dobrzyńskiej (przy Wcześniaku).

2 listopada (środa)

 • wykonywane będą dodatkowe kursy linii 24 (z oznaczeniem 24C) z Podolszyc do cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej (co 15 – 30 minut)
 • autobusy linii 4 kursować będą według obowiązującego rozkładu jazdy na dni powszednie
 • przywrócony zostanie ruch Alejami Kobylińskiego – autobusy linii 4, 24, 24C kursować będą normalną trasą bez objazdu, tj. ulicą Łukasiewicza (przez przystanek Nowowiejskiego) i Al. Kobylińskiego (przez przystanek Skłodowskiej – przy basenie)
 • autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dni powszednie
 • Dodatkowe kursy linii 24 w rozkładach jazdy i na tablicach kierunkowych autobusów oznaczone będą jako 24C. Z Podolszyc i cmentarza komunalnego wykonywane będą co 15 – 30 minut pomiędzy obecnie realizowanymi kursami linii 4 i 24.
 • Łącznie na trasie Sienkiewicza > Kazimierza Wielkiego (przy cmentarzu „starym”) > Skarpa > Gałczyńskiego > Batalionów Chłopskich > Narodowych Sił Zbrojnych > cmentarz komunalny (i z powrotem) autobusy linii 4, 24 i 24C kursować będą co ok. 15 minut.

źródło: plock.eu