W Muzeum Diecezjalnym w Płocku 3 czerwca br. otwarta została wystawa zorganizowana z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Udokumentowano na niej losy reprezentantów trzech pokoleń z rodzin Rabińskich i Nowakowskich, którzy walczyli o wolność Polski w czasie kolejnych wojen i powstań, a także tworzyli „Solidarność”. To ciekawa, „żywa lekcja historii”, zwłaszcza dla młodego pokolenia.
Wystawa „Trzy pokolenia w walce o Niepodległą” została pokazana w ramach obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, najpotężniejszej podziemnej formacji zbrojnej w okupowanej Europie w II wojnie światowej. Opowiada ona o czasach II wojny światowej, ale także o zaangażowaniu trzech pokoleń w odzyskanie przez Polskę niepodległości, aż po rok 1989.
Wystawa przedstawia losy reprezentantów trzech pokoleń z rodzin Rabińskich i Nowakowskich. Są to: Stanisław Rabiński (1886-1942): oficer 3 szwadronu II Brygady Legionów Polskich, jego córka Katarzyna Rabińska-Nowakowska ps. „Kasia” (ur. 1924), która walczyła w Powstaniu Warszawskim na terenie Politechniki Warszawskiej w Zgrupowaniu Pancernym „Golski”, pluton 161 jako sanitariusza oraz wnuk Stanisława: Krzysztof Nowakowski (1950-1922), aktywny działacz opozycji, związany z NSZZ „Solidarność”.
Na wystawę składają się eksponaty dotyczące Legionów Polskich z okresu I wojny światowej, a konkretnie II Brygady gen. Józefa Hallera, której III szwadron zapasowy tworzył i w nim walczył por. Stanisław Rabiński. Są to: odznaczenia wojskowe które otrzymał por. Stanisław Rabiński, szable używane przez żołnierzy Legionów, wyposażenie żołnierzy Legionów Polskich z czasów I wojny światowej.
Osobno umieszczono eksponaty z czasów II wojny światowej: umundurowanie żołnierza polskiego z września 1939 r., umundurowanie Powstańca Warszawskiego z 1944 r., osobiste pamiątki Katarzyny Rabińskiej-Nowakowskiej ps. „Kasia”.
Poza tym na wystawie zwiedzający mogą obejrzeć eksponaty z czasów NSZZ „Solidarność”, czyli znaczki Poczty „Solidarność”, cegiełki charytatywne na działalność „Solidarności”, przedmioty wykonane przez internowanych działaczy „Solidarności”, plakaty z okresu stanu wojennego i wyborów 1989 r.
Oprócz eksponatów związanych z rodzinami Rabińskich i Nowakowskich na wystawie znalazły się również pamiątki ks. Tadeusza Łebkowskiego, wieloletniego kapelana płockiej „Solidarności” oraz rzeczy po druhu Wacławie Milke (1914-2008) – założycielu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, z czasów jego aresztowania i osadzenia w Konzentrationslager Mauthausen-Gusen.
Organizatorami historycznej wystawy w Muzeum Diecezjalnym są: Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Płock oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke.
Patronat nad wystawą objął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.
Wystawa „niepodległościowa” w Muzeum Diecezjalnym będzie czynna do 17 września br.