1 maja 2022 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce XIV Niedzielę Biblijną oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W tym roku wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego.” Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystania w tym dniu i w następującym po Niedzieli Biblijnej Tygodniu Biblijnym materiałów pomocniczych, jakie zostają oddane do dyspozycji Duszpasterzy każdej z parafii naszej Diecezji.
Szczególnie cenną pomocą do przeżycia Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i Tygodnia Biblijnego są celebracje liturgiczne oraz materiały homiletyczne i katechetyczne zawarte w Biuletynie Dzieła Biblijnego. Zawierają one gotowe do wykorzystania formularze celebracji liturgicznych, scenariusze katechez oraz wzory nabożeństw okolicznościowych. Całość tekstu jest dostępna również w formie elektronicznej na załączonej płycie CD – w ten sposób do każdej celebracji czy katechezy z osobna można mieć do dyspozycji osobno przygotowany tekst, który w razie konieczności można również dostosować do potrzeb własnej Wspólnoty.
Ogólnopolskie celebracje związane z Niedzielą Biblijna i Narodowym czytaniem Pisma Świętego będą miały miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach oraz na Jasne Górze. Transmisję z tych uroczystości przeprowadzą Telewizja Polska (z Łagiewnik o godz. 7.00 i Jasnej Góry o godz. 11.00) oraz Telewizja Trwam (z Jasnej Góry, godz. 9.30). Celebracja diecezjalna będzie miała miejsce w niedzielę, 1 maja 2022 r., w katedrze płockiej, w czasie Eucharystii o godz. 10.00. Msza święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.
Ponieważ zaproponowany w Biuletynie sposób celebracji Narodowego Czytania Pisma Świętego może rodzić w praktyce pewne trudności (sugeruje się rozpoczęcie liturgii od czytania Ewangelii przez lektorów świeckich, w miejsce aktu pokuty), dlatego w załączonych na stronie diecezjalnej materiałach został zaproponowany plan nabożeństwa Słowa Bożego, do wykorzystania poza liturgią Mszy Świętej, w samą Niedzielę Biblijną lub w tygodniu po niej następującym.
Celebracje Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego mają prowadzić do ożywienia „ciekawości Słowa Bożego” i życia nim w codzienności. Jak mówi dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poświęcony świętowaniu Niedzieli Słowa Bożego: „dla wierzącego chrześcijanina każdy dzień jest świętem Biblii”. Pozostaje żywić nadzieję, że tak się właśnie stanie, również dzięki inicjatywie Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego.
Korzystam z tej okazji, aby wyrazić serdeczne podziękowanie za zaangażowanie licznego grona Duszpasterzy i wiernych świeckich w wielorakie formy zaangażowania biblijnego w parafiach Diecezji Płockiej. Poznawanie Pisma Świętego jest przecież poznawaniem Chrystusa, odkrywaniem Boga bliskiego człowiekowi, i On sam staje się nagrodą dla wszystkich, którzy Go w żywym Słowie szukają.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego