Szczęść Boże,

Zgodnie z życzeniem niektórych Kandydatów będzie możliwość zaliczenia pytań z Indeksu w ferie. Ta możliwość będzie w piątek 17 lutego od godz. 10 do 13 w salce parafialnej. Na zaliczenie przychodzimy z indeksami i przynajmniej 20 pytań trzeba umieć. Zachęcam do jak najszybszego zaliczania. Przypominam, że liczba pytań do zaliczenia to albo 50 albo 100.

Poniżej podaje pytania  (numery z indeksu) i modlitwy, które obowiązują:

I. PYTANIA DLA ZAANGAŻOWANYCH W GRUPY (50):

1, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 22, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 44, 50, 54, 55, 62, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 83, 89, 92, 93, 97, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 125, 130, 132, 134, 139, 143, 144, 148, 154.

II. PYTANIA DLA NIEZAANGAŻOWANYCH W ŻADNE GRUPY (100):

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, 154.

MODLITWY DO ZALICZENIA: Wszystkie z Indeksu oprócz: ofiarowanie pacierza, akty cnót boskich, spowiedź powszechna, chwała na wysokości, wyznanie wiary, części Mszy świętej.

Powodzenia!

ks. JP