Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 40. Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 15 listopada br., w gmachu płockiego Seminarium pod hasłem: „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”.

Konferencji towarzyszyć będą: wystawa  40 lat sympozjów, kiermasz książek oraz loteria fantowa, której dochód zostanie przeznaczony na Dom Samotnej Matki w Starej Białej.

Prosimy Księży Proboszczów o przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Księży Katechetów i Państwa Katechetów zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostaną dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Poniżej program konferencji.

„Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”

Sesja przedpołudniowa
07.30 Msza święta (kaplica Dobrego Pasterza);
08.30 Śniadanie;
09.00 Otwarcie sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor WSD w Płocku);
09.15 Wprowadzenie w sympozjum – dk. Krzysztof Stawicki (Prezes KN WSD w Płocku);
09.30 Ikonografia maryjna w tradycjach chrześcijańskich – bp prof. dr hab. Michał Janocha (UW);
10.00 Fatima i los chrześcijan przełomu tysiącleci – ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło (UKSW);
10.30-11.15 – przerwa na kawę;
11.15 Rosja w 1917 r. w świetle objawień fatimskich – ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW);
11.45 Aktualność Fatimy – red. Grzegorz Górny (Sieci);
12.15 Dyskusja panelowa z udziałem bpa prof. dra hab. Michała Janochy, ks. prof. dra hab. Waldemara Cisło, ks. prof. dra hab. Józefa Mandziuka i red. Grzegorza Górnego;
13.00 Obiad;

Sesja popołudniowa
16.00 Maryja w poezji Ojców Kościoła Wschodniego – ks. dr Janusz Lewandowicz (WSD w Łodzi);
16.30 Objawienie i objawienia – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk (UKSW);
17.00 Fatimskie pytanie o obecność dziejów zbawienia w historii – red. Tomasz Rowiński (Christianitas);
17.30 Dyskusja panelowa z udziałem ks. dra Janusza Lewandowicza, ks. dra hab. Przemysława Artemiuka i red. Tomasza Rowińskiego;
18.15 Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun KN WSD w Płocku);
18.30 Akatyst ku czci Bogarodzicy (kaplica Dobrego Pasterza);
19.00 Kolacja;
20.00 Czterdzieści lat minęło… Wieczór jubileuszowy. Sztuka Brat naszego Boga w wykonaniu Koła Teatralnego WSD w Płocku.

Płock, dnia 25 października 2017 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku
Ks. Wojciech Kućko
Opiekun KN WSD w Płocku