Rektor Sanktuarium św. Antoniego zaprasza w Świętym Roku Miłosierdzia wspólnie z proboszczem bazyliki katedralnej do płockiej katedry 6 stycznia na godz. 19.00 na wieczór kolęd i poezji pt. „Maleńka Miłość zbawi świat” oraz do ratowskiego sanktuarium na godz. 10.30 na koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”.

W roku 2016 obchody Świętego Roku Miłosierdzia, podczas którego zarówno płocka katedra jak i sanktuarium w Ratowie zostały ustanowione przez Biskupa Płockiego kościołami jubileuszowymi, zbiegają się z ważnymi rocznicami dla Kościoła w Polsce (1050 rocznica chrztu Polski) jak i dla sanktuarium w Ratowie (330 rocznica wyrażenia zgody przez Stolicę Apostolską oraz Generała zakonu na osiedlenie się w Ratowie zakonu bernardynów oraz 255 rocznica konsekracji obecnego kościoła).

Podczas wieczoru poetyckiego w płockiej katedrze (o godz. 19.00) zatytułowanego „Maleńka Miłość zbawi świat”, który odbędzie się bezpośrednio po mszy św. o Boże błogosławieństwo dla czcicieli św. Antoniego (o godz. 18.00) zaprezentowane zostaną najpiękniejsze liryki polskich poetów poświęcone tematyce bożonarodzeniowej (m.in. Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ernesta Brylla, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) teksty Ojców Kościoła i świętych w połączeniu z tradycyjnymi i współczesnymi kolędami i utworami klasyki światowej. Wystąpi w nim jak przed rokiem Anna Koźlakiewicz, sopranista współpracująca z Metropolitan Opera, Henryk Jóźwiak, aktor Teatru Płockiego, oraz  pianista Jarosław Domagała.

Drugi z koncertów, zatytułowany „Przekażmy sobie znak pokoju”, odbędzie się w ratowskim sanktuarium, 10 stycznia o godz. 10.30, bezpośrednio po mszy, która rozpocznie się o godz. 9.30. Wystąpią w nim mławscy muzycy Marta i Paweł Stawińscy, którzy zaprezentują tradycyjne kolędy jak również pieśni bożonarodzeniowe i utwory związane z tym okresem.

W obydwu przedsięwzięciach artystycznych, pomimo ich odmienności stylistycznej, której celem jest ukazanie różnorodności piękna twórczości poświęconej Świętom Bożego Narodzenia, główny akcent położono tym razem na tematykę ukazującą Bożą Miłość, zbawiającą człowieka i ratującą nas przez złem, czającym się z nas samych.

Każdy z koncertów nosi podtytuł „w Świętym Roku Miłosierdzia”, chcemy bowiem zwrócić uwagę na ten szczególny rok, ogłoszony przez papieża Franciszka, skłonić do refleksji oraz zachęcić do zawierzenia swego życia Panu Bogu i czynienia uczynków miłosierdzia wobec innych. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału zarówno w Eucharystii jak i samych koncertach – zachęca rektor sanktuarium w Ratowie, ks. Bogdan Pawłowski.

Koncerty zorganizowało Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie we współpracy z Parafią Katedralną w Płocku, Stowarzyszeniem Komitet Społeczny Ratujmy Ratowo oraz Bractwem św. Antoniego.

Patronat honorowy nad koncertami objął biskup płocki Piotr Libera. Patronat medialny objęli: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Codziennik Mławski, Nowy Tygodnik Mławski, Tygodnik Płocki, portale Dziennik Parafialny, Głos Mławy.