Dnia 2 maja 2021 r. przypada w Płocku uroczystość świętego Zygmunta, Króla i Męczennika, głównego patrona naszego miasta. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.

Tegoroczne Uroczystości Zygmuntowskie pragniemy połączyć z obchodami ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Będziemy je przeżywać w płockiej bazylice katedralnej 3 maja br. Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00 pod moim przewodnictwem. Natomiast w przededniu, w niedzielę 2 maja br., o godzinie 17.00, w bazylice katedralnej będą sprawowane Nieszpory Zygmuntowskie.

Bieżący rok obfituje w wiele ważnych dla Płocka rocznic. W dniu 22 lutego obchodziliśmy dziewięćdziesiątą rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie, 10 kwietnia br. świętowaliśmy stulecie odznaczenia naszego bohaterskiego miasta Krzyżem Walecznych, a w dniach 7-8 czerwca będziemy wspominać pobyt św. Jana Pawła II w Płocku przed trzydziestu laty. W tym roku mija również dwieście trzydzieści lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była aktem przełomowym w dziejach całej naszej Ojczyzny i narodu polskiego.

Za wstawiennictwem św. Zygmunta, pragniemy dobremu Bogu za te wydarzenia podziękować. Jednocześnie będziemy prosić o rychłe przezwyciężenie trwającej pandemii.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych nabożeństwach, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, kapłanów pracujących i mieszkających w Płocku, nasze seminarium duchowne, siostry zakonne oraz wiernych świeckich płockich parafii.
Płock, 19 kwietnia 2021 r.

† Mirosław Milewski
Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej