Księża Biskupi na 380. Zebraniu Plenarnym KEP, które miało miejsce w dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku, omawiali min kwestię finansowania remontu Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie i podjęli decyzję o zebraniu potrzebnych środków z funduszy diecezjalnych.

W murach tegoż Kolegium mieszkało wielu Kapłanów naszej diecezji, którzy odbywali studia specjalistyczne w Rzymie, wielu także zatrzymywało się podczas swoich wyjazdów do Wiecznego Miasta i w końcu także z tego miejsca w październiku 1978 roku na pamiętnie konklawe udał się Kardynał Karol Wojtyła.

Wychodząc naprzeciw konieczności remontu zasłużonej dla Kościoła w naszej Ojczyźnie budowli – zarządzam, aby ofiary złożone na tacę w niedzielę 27 stycznia br. w całości zostały przeznaczone na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

Ufam, że ten dar serca będzie naszym wotum wdzięczności za wszystkich Kapłanów, którzy dzięki istnieniu Papieskiego Kolegium mieli możliwość studiowania na rzymskich uczelniach. Bóg zapłać za zrozumienie i wielkoduszną odpowiedź na palące potrzeby tej zasłużonej dla Kościoła Płockiego instytucji nad Tybrem.

Płock, 8 stycznia 2019 r.

 

Piotr Libera
Biskup Płocki