W roku 2020 zbiórka na Ziemię Świętą przeprowadzana tradycyjnie w Wielki Piątek odbędzie się w niedzielę 13 września, w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Ziemi Świętej.

Propozycję przeniesienia zbiórki z Wielkiego Piątku na 13 września zatwierdził Ojciec Święty Franciszek w związku z sytuacją pandemii. Jak czytamy w Komunikacie Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich opublikowanym w marcu, w związku z sytuacją pandemii spowodowanej przez Covid-19 uniemożliwiającą sprawowanie obrzędów Wielkiego Tygodnia we wspólnocie wiernych, „Ojciec Święty Franciszek zatwierdził propozycję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego”.

Przypominamy pełną treść komunikatu:

KOMUNIKAT KONGREGACJI DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

 Zbiórka na Ziemię Świętą 2020

Obecna sytuacja pandemii spowodowanej przez Covid-19 dotyczy wielu narodów i w wielu z nich obowiązują środki ostrożności, które uniemożliwiają normalne sprawowanie we wspólnocie obrzędów Wielkiego Tygodnia.

Wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, także narażone na zarażenie, które już i tak są bardzo dotknięte, korzystają każdego roku z hojnej solidarności wiernych z całego świata, aby móc kontynuować swoją ewangeliczną obecność, a także dalej prowadzić szkoły i placówki opieki otwarte dla wszystkich mieszkańców w celach wychowawczych, pokojowego współistnienia oraz opieki zwłaszcza nad najmniejszymi i najuboższymi.

Z tego względu, Ojciec Święty Franciszek zatwierdził propozycję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Tak na Wschodzie jak i na Zachodzie, obchody upamiętniające odnalezienie relikwii Krzyża Świętego przez św. Helenę i rozpoczęcie kultu publicznego w Jerozolimie poprzez budowę Bazyliki Grobu Świętego, będzie znakiem nadziei i ocalenia odnalezionego po Męce, z którą wiele narodów jest teraz złączonych, a także znakiem solidarnej bliskości wobec tych, którzy nadal przeżywają Ewangelię Jezusa w Ziemi, gdzie „wszystko się zaczęło”.

Kard. Leonardo Sandri
Prefekt

ks. Flavio Pace
Podsekretarz

źródło: [Tłum. BP KEP z języka włoskiego]