Drodzy Parafianie!

Oczekiwane przez nas Święta Bożego Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Bożego Syna. Bóg przyjął ludzkie ciało, by w mrokach ludzkiego życia stać się niegasnącym światłem nadziei. Szczególnie dzisiaj, On – Książę Pokoju – staje przed nami, byśmy umieli wnieść ten pokój do naszych rodzin.
Przeżywając radość z narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę betlejemskiej groty, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, zrodzi się w Waszych sercach, wypełni je miłością, pokojem, radością i przebaczeniem; niech obdarza swoimi łaskami i otwiera na drugiego człowieka, a Matka Boża i św. Józef niech pomagają odkrywać Jezusa, wzrastać w wierze, umacniają nadzieję i wzajemną miłość.

Duszpasterze