Modlitwa o dobre przeżycie jubileuszu 950-lecia Diecezji Płockiej

Boże naszych ojców, stajemy przed Tobą pełni wdzięczności za dar chrztu, poprzez który włączyłeś do grona swoich dzieci. Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za wszystkich, którzy przez dziewięć i pół wieku na mazowieckiej i dobrzyńskiej ziemi przekazywali dziedzictwo chrześcijańskiej wiary.„Inni się natrudzili, a my w ich trud weszliśmy” (por J 4,38). Wspominając ogrom pracy duszpasterskiej biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i świeckich, tworzących tę wspólnotę, prosimy o dobre przeżycie jubileuszu powstania diecezji płockiej.
Jako pielgrzymi nadziei, chcemy prowadzić innych do źródła Twojej wiary i miłości. Ufamy, że Twe Miłosierdzie będzie umocnieniem dla ewangelizacji młodego pokolenia. Błogosław małżeństwa i rodziny, umacniaj w wędrówce osoby samotne, pokrzepiaj nadzieją związki nieregularne. Niech nie zabraknie nam siły i wyobraźni miłosierdzia w posłudze chorym, seniorom, migrantom i potrzebującym. Niech Twój Duch odnawia oblicze naszej diecezji!
Królowo Polski – módl się za nami.
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami.
Święty Zygmuncie – módl się za nami.
Błogosławiony arcybiskupie Antoni Julianie Nowowiejski – módl się za nami.
Błogosławiony biskupie Leonie Wetmański – módl się za nami.
Święty / Święta / Święci N.N., patronie / patronko / patroni naszej parafii – módl się / módlcie się za nami.

Modlitwa o pokój (2020-11-12)

Modlitwa o ustanie pandemii (2020-11-12)

Litania loretańskia do NMP (2020-09-04)

Tekst integralny ujednoliconych modlitw (2020-09-04)