Czym jest Legion Maryi?
Legion Maryi jest stowarzyszeniem świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary. Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. To zadanie pełni od 1921 roku, to jest od czasu założenia go przez Sługę Bożego Franciszka Duffa, Irlandczyka. Legioniści Maryi mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały. Aby to uczynić legioniści wpierw sami żyją uczciwie i po Bożemu.

Kilka słów o Legionie Maryi w naszej parafii
Legion Maryi w naszej parafii skupia 15 stałych członków i 6 członków legionu pomocniczego.
Spotykamy się w każdy poniedziałek po Mszy św. o 18:00. W każdy poniedziałek prowadzimy różaniec parafialny o 17:30.
Prezydentem Prezydium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii Świętego Krzyża w Płocku jest Pani Maria Michalak.
Opiekunem duchowym jest ks. Dawid Witkowski.