Chór “Tibi Cantamus”

Początki chóru “Tibi Cantamus” sięgają 2001 roku, kiedy to został on powołany przez Księdza Kanonika Andrzeja Zembrzuskiego – pierwszego Proboszcza naszej Parafii – do oprawy muzycznej niedzielnych Eucharystii oraz nadania liturgii uroczystego charakteru. Chór zrzesza obecnie dwudziestu sześciu członków, którzy regularnie rozwijają swoje pasje muzyczne na cotygodniowych próbach, jednocześnie nie zapominając przy tym o duchowym aspekcie naszej działalności. Każde nasze spotkanie kończymy modlitwą i wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, powierzając Bogu nasze sprawy, sprawy Parafii i narodu.

 Od trzech lat organizujemy wakacyjne warsztato-rekolekcje, podczas których przez trzy dni mamy możliwość pracy nad nowymi pieśniami, emisją głosu ze specjalistą w tej dziedzinie, a także pogłębiamy naszą wiarę poprzez wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię czy nauki rekolekcyjne prowadzone przez naszego opiekuna duchowego.

Śpiewamy na Mszach Świętych w każdą drugą Niedzielę miesiąca, a oprócz tego bierzemy czynny udział w rekolekcjach parafialnych, październikowych różańcach, wielkopostnych Gorzkich Żalach czy Ogniskach Patriotyzmu. Ponadto reprezentujemy Parafię na przeglądach i festiwalach chóralnych, gdzie udaje nam  się być docenionym  (np. dwukrotnie I miejsce w 2018 i 2019 roku podczas Festiwalu Kolęd w Czerwińsku czy III miejsce na Sacrosongu Diecezji Płockiej w 2017 roku).

W 2019 roku zapoczątkowaliśmy tradycję organizacji w naszej Parafii Festiwalu Pieśni Wielkopostnej skierowanych do chórów działających przy parafiach.

Jeżeli czujesz się na siłach i chciałbyś wzmocnić nasz chór parafialny, spotkania odbywają się w środy o godzinie 19 w salce parafialnej (wejście od strony Parku Północnego). Po dokładniejsze informacje zgłoś się do Pana Organisty lub Księdza Jarosława.