Proboszcz – Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, od 2020 r.,

Wikariusze:
– Ks. dr Grzegorz Adamiak, od 2020 r.
– Ks. mgr Mateusz Kawczyński, od 2020 r.
– Ks. mgr Łukasz Arczyński, od 2021 r.