Proboszcz – ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, od 2011 r.,

Wikariusze:
– ks. mgr Jarosław Szumański, od 2017 r.
– ks. mgr Krzysztof Załęski, od 2017 r.
– ks. mgr Paweł Szymański, od 2019 r.