Proboszcz – Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, od 2020 r.,

Wikariusze:
– Ks. mgr Łukasz Arczyński, od 2021 r.
– Ks. mgr Dawid Witkowski, od 2022 r.
– Ks. mgr Tomasz Gerek, od 2022 r.