Kancelaria jest czynna we wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30

soboty od godz. 9.00 do 10.00

Tel.: +48242668336

Kancelaria jest nieczynna: w poniedziałki (dzień wewnętrzny), Uroczystości kościelne oraz pierwsze piątki miesiąca.

Wszelkie prawa odnośnie udzielenia: Sakramentu Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, Małżeństwa, Sakramentu Chorych i formalności związanych z pogrzebem przysługują parafii miejsca faktycznego zamieszkania.
Jeżeli wierny jest tylko zameldowany na terenie naszej parafii, a faktycznie mieszka poza naszą parafią, musi dostarczyć ZGODĘ z parafii miejsca zamieszkania.