„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

 

Przygotowanie bezpośrednie

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:

  1. Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
  2. Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
  3. Ostatnie świadectwo katechizacji
  4. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
  5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  6. Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
  7. (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
  8. (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał

UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

 

Spisanie aktu

Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:

  1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
  2. Dany osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania)