Wspólnota Domowego Kościoła obejmuje w naszej parafii dwa kręgi małżeńskie.

Pierwszy krąg powstał w 2010 roku, dzięki inicjatywie ówczesnego wikariusza naszej parafii ks. Pawła Waruszewskiego, który namówił kilka małżeństw do wejścia na taką drogę rozwoju duchowości. Obecnie do tego kręgu należy 5 małżeństw, w których rodzinach jest łącznie jedenaścioro dzieci i pięcioro wnuków.

Drugi krąg powstał 6 lat temu z inicjatywy samych małżonków. Tworzy go również 5 rodzin, mających w sumie dwanaścioro dzieci. Są to osoby młodsze zarówno wiekiem, jak i stażem małżeńskim.

Małżeństwa tworzące każdy z kręgów uczestniczą raz w miesiącu, kolejno u innej rodziny, w spotkaniu modlitewno – formacyjnym. Podczas tych spotkań dzielimy się ze sobą radościami, troskami i problemami naszego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Następnie modlimy się wspólnie, dzieląc się rozważanym wtedy słowem Bożym. Regularnie jedną z intencji naszej modlitwy jest prośba o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło – Życie.

W części formacyjnej, opartej o konspekty zawarte w Listach przygotowanych przez tzw. Krąg Centralny, dzielimy się realizacją podjętych przez nas zobowiązań. Potem omawiamy i rozważamy kolejny temat naszej formacji.

W trzeci piątek miesiąca uczestniczymy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku w Eucharystii i różnych nabożeństwach dla członków Domowego Kościoła z rejonu płockiego.

W czasie wakacji i urlopów, w miarę naszych możliwości, uczestniczymy w rekolekcjach formacyjnych (takich jak Oaza Rodzin lub ORAR, czyli Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin). W ciągu całego roku, uczestniczymy w rekolekcjach ewangelizacyjnych, warsztatach małżeńskich oraz w innych rekolekcjach tematycznych organizowanych w naszej diecezji, jak też w ośrodkach formacyjnych na terenie całej Polski.

Na początku września uczestniczymy w powakacyjnym, diecezjalnym dniu wspólnoty Ruchu Światło – Życie i Domowego Kościoła.

Angażujemy się także w życie parafialne przez udział w oprawie liturgii Mszy Świętych (czytanie słowa Bożego, procesję z darami). Każdego roku w październiku, raz w tygodniu, przygotowujemy rozważania i prowadzimy wspólną modlitwę różańcową w naszej kaplicy. Zaś w Wielkim Poście prowadzimy co roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji małżeństw i rodzin.

Nasi członkowie angażują się w działalność innych grup parafialnych (Rada duszpasterska, chór parafialny). Niektóre z naszych dzieci należą do grona ministrantów i do scholii dziecięcej.