„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327)

 
Informacja dla rodziców:
  • Przygotowanie dzieci do I komunii św. odbywa się równolegle z katechizacją szkolną
  • Rodzice powinni dostarczyć katechecie zgłoszenie dziecka do końca września, metrykę Chrztu św. do końca października oraz – jeśli nie należą do naszej parafii – zgodę Proboszcza parafii zamieszkania rodziców
  • Dzieci uczestniczą na Mszy św. co niedzielę o godz. 11.00 a raz w miesiącu – w określoną niedzielę, podaną przez Księdza, który prowadzi przygotowanie dzieci w Parafii – o godz. 1600 i na katechezie zaraz po Mszy św.

 

Terminy Komunii świętych: