7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 19/
17.00
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Jolantę Waśniewską