8.00 Za śp. Mariannę /4 r. śm./ i Antoniego /20 r. śm./ Wójcików
9.30 Za śp. Mariannę i Czesława Rychlińskich
11.00 Za śp. Piotra Szymańskiego w 23 r. śm., Ryszarda Szymańskiego w 9 r. śm., Rodziców Mariannę i Stanisława Kozimińskich i rodzinę Witczewskich
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Aleksander, Bartosz i Michał
16.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 20
20.00 O przemianę serca osoby Bogu wiadomej