7:00 + Kazimierza Wielgusa (3 greg.)
7:00 + Grażynę Rietz (pog. 23/31)
7:00 + Józefa Olszewskiego (1 pog.)
7:00 + Zofię Jeziak (1 pog.)
18:00 + Genowefę i Czesława Ziółkowskich, Martę i Franciszka Kwiatkowskich, zm. z rodziny Witkowskich