7:00 + Annę Krusińską (greg.)
17:00 + Annę Adamkiewicz (6 r.śm.), Włodzimierza Adamkiewicza
18:00 + Annę Łapińską (int. od Haliny Witkowskiej)
18:00 + Ryszarda Grabowskiego (pog. 3/4)