7:00 + Józefa Jaskułę (pog. 5/20)
17:00 + Jerzego Domańskiego (pog. 3/8)
18:00 + Stanisława Koblę (pog. 3/21)
18:00 + rodzinę Bartosiaków, Łabińskich, Kępczyńskich, Magierskich