7:00 + Macieja Kijanowskiego (greg.)
7:00 + Annę Krawiec (pog. 8/10)
17:00 + Ryszarda Niedzielaka
18:00 + rodziców Stanisławę i Jana Chojeckich
18:00 za dusze w czyśćcu cierpiące