7:00 + Marię Witosławską (1 pog.)
7:00 + Zdzisława Szulińskiego (2 pog.)
8:00 w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
17:00 + Macieja Kijanowskiego (greg.)
18:00 + Marcjannę i Tadeusza Barcińskich
18:00 + Edwarda Grudnego (pog.)