7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 12/
18.00 Za śp. Jana Szczepańskiego