7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 28/
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bejamina Rudzińskiego z okazji 70 r. urodzin