7.00 Za śp. Wojciecha Jankowskiego i Aleksandra Jankowskiego
10.00 30-lecie Szkoły Podstawowej Nr 23
17.00 Za śp. Jadwigę i Józefa Kałamajskich
18.00 Za śp. Tadeusza Leja
18.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./