7.00 Za śp. Teresę Filińską i Franciszka Filińskiego
17.00 Za śp. Henryka Putyrę i Marię Kwiatkowską /30 r. śm./
18.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 29/
18.00 Za śp. Jadwigę i Zenona Sarneckich i ich Rodziców oraz Krystynę Cholewińską i jej Rodziców
18.00 W intencji Ewy – imieninowa