7.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Honoratę i Sławomira Kowalskich, Janinę i Czesława Kania i Jadwigę Misiak
18.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
18.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 13/