7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Sieradzką /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /popog./
18.00 Za śp. Grażynę Majewską-Poleszak w 2 r. śm.