7:00 + Iwonę Sulińską (5 greg.)
7:00 + Halinę Chromiec (pog.)
8:00 wynagradzająca NS NMP
17:00 + Irenę i Józefa Choińskich
17:00 + Leszka Kołodzieja (12 r. śm.)
18:00 + Edmunda Żuralskiego
18:00 + Danutę i Stanisława Kierzkiewicz