7:00 + Grzegorza Boryckiego (pog.)
7:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
7:00 + Marię Trojanowską Nowicką (pog.)
7:00 + Włodzimierza i Józefę Kulińskich
17:00 + Witolda Stępkę (14 greg.)
18:00 + Jana Malinowskiego (pog.)
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (16 greg.)