7:00 + Helenę i Walentego Lorenz i zmarłych z ich rodzin
7:00 + Janinę Lewandowską (pog.)
7:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (1 greg.)
17:00 dziadków Jadwigę i Władysława Buraczyńskich
18:00 + Karola Zielińskiego (5 r. śm.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Armii Krajowej numery 31-40 i ul. Sucharskiego numery 11-24