7:00 + Danutę Więcek (pog.)
7:00 + Krystynę Szponar (27 greg)
17:00 + Tadeusza Zdebko (10 greg.)
17:00 + Stanisława Fabierkiewicza
18:00 + Stanisława Keklak (7 greg.)
18:00 + Zofię Stanek i Stanisławę Brodziak