7:00 + Ewę Grzybowską (17 greg.)
7:00 + Jana Keklak (8 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (11 greg.)
18:00 + rodziców Teresę i Jana Strzemiecznych, dziadków Bartnickich
18:00 + Marię i Józefa Angielczyk