7:00 + Janinę Graczyk (pog.)
7:00 + Jana Krysteckiego (pog.)
17:00 + Krzysztofa Jasińskiego (10 greg.)
18:00 + Annę Sosnowską (pog.)
18:00 + r-ców Gąsiewskich, d-ków Konop, Krystynę i Macieja Filipowicz, Kazimierę Góralczyk