7:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (8 greg.)
17:00 + Zofię Zydorczak (2 r. śm.)
18:00 + Adelę Borek (pog.)
18:00 dziękczynna za 10 lat pracy w zawodzie, z prośbą o Boże błog.