7:00 + rodziców Janinę, Jana i Jerzego Jabłońskich i dziadków Szczypińskich
7:00 o zdrowie i Boże błog. dla Janiny Skubik
17:00 + Teresę Kwiatkowską, Stanisława i Jadwigę Kwiatkowskich, Wiesława i Bronisławę Kwiatkowskich
18:00 + Artura Gzowskiego (pog.)
18:00 + Stanisława Atłowskiego (1 pog.)