7:00 + Zbigniewa Poddenek (pog.)
17:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)
18.00 REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE
18:00 + Jadwigę Pietrzak (8 r.śm.)
18:00 + Jana Więcek (pog.)