7:00 + Izabelę Tumiłowicz (pog. 5/16)
7:00 + Annę Krusińską (greg.)
9:00 + rodziców Krystynę i Józefa Szponarów
16:30 + Zdzisława Otwinowskiego (pog. 5/6)
16:30 + Jadwigę Bielską (pog. 6/9)
18:00 + Joannę Baranowską (pog. 9/13)
18:00 + Józefa Olszewskiego (pog. 7/14)