8.00 Za śp. Rodziców Jana i Barbarę Marciniak i Leszka Marciniak
9.30 Za śp. Rodziców Ludwikę i Witolda Malanowskich oraz Klarę i Stanisława Strupczewskich
11.00 Za śp. Rodziców Marię i Józefa, siostrę Janinę z mężem Mirosławem oraz zmarłych z rodziny Porzyców i Bąkiewiczów
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 7/
18.00 Za śp. Henryka Gajewskiego w 7 r. śm.
20.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./