8:00 + Annę Krusińską (greg.)
9:30 + Stanisława Koblę (1 pog.)
9:30 + córkę Martę Ptak-Włodarską (9 r.śm.)
11:00 + Kazimierza Pilarskiego
11:00 + Tadeusza Jędrzejaka
12:30 w intencji parafian
16:00 + Krzysztofa Mazuchowskiego (pog. 20/20)
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 20/26)
20:00 + Andrzeja Jedwabnego (pog. 14/14)