8:00 + Wojciecha Jakowskiego
8:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
8:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 8/14)
9:30 + Edytę Żółtowską (16 r.śm.)
9:30 + Katarzynę i Konstantego Koziatków i ich rodziców Jadwigę i Antniego Piotrowskich
11:00 + Elżbietę Drozdowską (5 r.śm.)
11:00 + Helenę i Jerzego Polmanów, Janusza Pekróla, Beatę Plichtę
12:30 w intencji parafian
16:00 + Benedykta Sobieckiego, Alicję i Wisława Sobeckich
18:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – int. od wspólnot parafialnych
20:00 + Janinę Korzeniewską (pog. 4/12)