8.00 Za śp. Józefa i Mariannę Cywińskich
9.30 Za śp. Lucjana i Feliksę Mostkowskich
11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla syna Mateusza Stupeckiego w 18 urodziny
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Bożenę Pankowską w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
20.00 Za śp. Józefa i Halinę Malickich w 4 r. śm.