6.00 Rezurekcja – w intencji Parafian
9.30 Za śp. Tadeusza Andrzejczyka
11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Księży Wikariuszy i Księdza Proboszcza z naszej Parafii
12.30 Za śp. Eleonorę i Edmunda Grzelak i brata Edmunda – Chrzty: Jakub, Anastazja i Bartosz
16.00 Za śp. Teresę Kwiatkowską
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego w 1 r. śm.
20.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./