7.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /1 popogrzebowa/
10.00 Za śp. Walentynę i Michała Zdrojewskich
16.00 Za śp. Zygmunta Załęskiego w 28 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Lucjana i Franciszkę Bujalskich
18.00 Za śp. Krystynę Muras