7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
17.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 4/
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dominika w 6 r. urodzin
18.00 Za śp. Teresę Sadłowską /pog./