7.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./
18.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./